Tillståndsbedömning och undersökning

 

Stockholm Betongkonsult undersöker alla typer av betongkonstruktioner, gamla som nya. Det handlar oftast om utredning av äldre konstruktion för skadeutredning och bedömning av reparationsbehov eller som underlag för projektering.

 

Vanligt förekommande skadeutredningar avser

• Balkonger och terrasser

• Parkeringsgarage

• Innergårdsbjälklag

• Loftgångar

• Badhus och simbassänger

• Vattentorn

• Reningsverksanläggningar av betong

• Husfasader och murverk

• Brandskadade betongkonstruktioner