Projektering

 

Renoveringsbehovet fastställs genom en skadeutredning/tillståndsbedömning varefter projekteringen kan inledas. Ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag är viktigt för att du som byggherre ska få in konkurrensmässiga priser och säkerställa kvaliteten i ditt byggprojekt. Ett förfrågningsunderlag skall redogöra för de specifikationer som ligger till grund för renoveringen och består vanligtvis av ritningar, teknisk beskrivning, mängdförteckning och en administrativ del.

 

Stockholm Betongkonsult bistår med kompetenta projektörer för ditt projekt, vi kan även bistå med projekteringsledning för mer komplexa projekteringsuppdrag där det krävs andra teknikgrenar.