Kontrollansvar och entreprenadbesiktning

 

För att du som beställare skall säkerställa att entreprenören har levererat det som är beställt, bör en utomstående, opartisk besiktningsman anlitas. Stockholm Betongkonsult tillhandahåller besiktningsman för att utföra löpande förbesiktningar, slutbesiktning och garantibesiktning.

 

Vi kan erbjuda certifierad kontrollansvarig, behörighet K enligt PBL.