Kloridhaltsanalys av betong

 

Stockholm Betongkonsult har ett eget labb och kan därför snabbt och effektivt erbjuda kloridhaltanalys av betong. Vi utför mätningar och okulära undersökningar av borrkärnor och genom kaxprover från betongen kan vi undersöka kloridinnehållet. Det erhållna analysresultatet kan användas för livslängdsbedömningar för armerad betong.

 

Om så önskas sköter vi hela provningsprocessen från uttagning av prover på plats till färdig analys men det går även bra att externt lämna prover till oss för analys.