Fuktmätning i betong

 

Rådet för Byggkompetens (RBK) har utvecklat en metod för att mäta relativ fuktighet (RF) i betong. Metoden har framtagits för att få ett så korrekt och pålitligt mätresultat som möjligt. En felaktig fuktmätning kan ge omfattande problem som leder till dålig och farlig inomhusmiljö. RBK-mätningar utförs vanligen i bjälklag eller bottenplattor under produktion vid nybyggnation. Utifrån resultaten kan man med bra precision beräkna uttorkningstiden före mattläggning.

 

För att utföra en RBK-mätning krävs personal som innehar en RBK-auktorisation. Auktorisationen är personlig och innebär att fuktteknikern har den kompetens som erfordras. Varje mätning som utförs dokumenteras och sparas personligen av den auktoriserade kontrollanten. Kontrollanterna övervakas av RBK som genomför revisioner av kontrollantens verksamhet. Följer inte kontrollanten RBK-metoden riskerar hen att få sin auktorisation indragen.